પ્રેરણાદાયી નારી પાત્ર સીતા - 6

by Paru Desai Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

પ્રેરણાદાયી નારી પાત્ર સીતા – 6 રાવણ વિદ્વાન હતો, શિવ ભક્ત હતો, બળવાન હતો પરંતુ અભિમાનની આગમાં તેનું સર્વ જ્ઞાન, ભક્તિ, શક્તિ ભસ્મ થઈ ગયું. તેના બળ-બુધ્ધિનો દુરુપયોગ કર્યો જેના પરિણામે તેમણે કપટ કરી સીતાજીનું હરણ કર્યું. લંકા ...Read More