ગઝલ નામે વેદના ભાગ-2

by Bhumika in Gujarati Poems

મારા પ્રથમ ગઝલ સંગ્રહ "ગઝલ નામે વેદના ભાગ-1 ને આપ સૌઅે ખુલ્લા દિલ થી આવકાર્યો એ બદલ આપ સૌનૌ આભાર.હવેે "ગઝલ નામે વેેેેદના ભાગ-2 આપ સમક્ષ લઈ ને આવી છું. એ આપના હ્રદય સુધી પહોંચે તો જરૂર ખબર કરજો.1 ...Read More