majhi odakh saapadat nahi mala by Maroti Donge in Marathi Biography PDF

माझी ओळख सापडत नाही मला.....!

by Maroti Donge in Marathi Biography

हा मंथळा पाहून तुम्ही आश्चर्यचकीत झाले असेल. परंतु ही खरीच गोष्ट आहे. आपण जन्माला आल्यानंतर बाहेरचे जग पहायला मिळतात. पण त्या बाळाला स्वतःची ओळख मी कोण आहे. माझा जन्म कसा झाला. माझी जन्म तारीख काय? माझा जन्म वार कोणता? ...Read More