તિરુપતિ બાલાજી નો મારો યાદગાર પ્રવાસ....

by Keyur Shah in Gujarati Biography

નમસ્કાર મિત્રો,મારા જીવનમાં અત્યાર સુધીમાં ઘણા અનુભવો થયા છે જેને યાદ કરતાં જ મન રોમાંચિત થઈ ઉઠે છે, મને વિચાર આવ્યો કે મારા આ અનુભવો નાં તમને પણ સહભાગી બનાવું. આજની પહેલા અનુભવની સફર હું મારી તિરુપતિ બાલાજી ના ...Read More