રુદ્રની રુહી... - ભાગ-11

by Rinku shah Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને કહાની.ભાગ - 11 રુદ્ર કાકાસાહેબના ગોડાઉનમાં પહોંચે છે.જ્યાં કાકાસાહેબ એક ખુરશીમાં બેસેલા છે.રુહીને પાછળ એક ખુરશીમાં બાંધેલી છે. "આવ રુદ્ર,તે ભલે પુરી દુનિયાથી છુપાવીને રાખી પણ અમે શોધી કાઢી તારી પત્નીને.તારી કમજોરીને.હવે તારે અમારી ...Read More