રુદ્રની રુહી... - ભાગ-14

by Rinku shah Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

રુદ્રની રુહી...એક અદભુત પ્રેમ અને કહાની.ભાગ - 14 આરુહને તેના કાન પર વિશ્વાસના થયો. "શું મમ્મી હજી જીવે છે?આ વાત પપ્પા જાણતા હોવા છતા તેમણે કોઇને કહ્યું નહીં.હું કહીશ દાદાદાદીને તે લોકો લઇ આવશે મમ્મીને અને પેલા આંટી મારા ...Read More