પ્રેમ ની અલગ પરિભાષા - 4 - છેલ્લો ભાગ

by Riya Makadiya in Gujarati Short Stories

ભાગ ૪ વિતી ગયેલી પળો [ રચનાની સત્ય હકીકત જાણતા બધા તેને ધુત્કારે છે. તે અમદાવાદ છોડવાનું વિચારે છે. પરંતુ તેના મમ્મી પપ્પા નું દુઃખદ અવસાન થાય છે. તે એકલી થઈ જાય છે. અને તે અમદાવાદ જવા મન મકકમ ...Read More