લોકડાઉન - કોવિડ સમયનો કાવ્યસંગ્રહ

by Atit Shah in Gujarati Poems

લોકડાઉન માં લખાયેલો એક એવો કાવ્યસંગ્રહ,જે છેવટ સુધી જકડી રાખશે અને આ કપરા સમયમાં માનવી નાં સંઘર્ષ, ભાવનાઓ ને તાદ્દશ વર્ણવે છે