દદઁ-રુઝાયેલો એક તાજો ઘાવ Jayrajsinh Chavda દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ