સૂર્યોદય - એક નવી શરૂઆત... - ભાગ :- ૨૪ 

by I M Fail... Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

ભાગ :- ૨૪ આપણે ત્રેવીસમાં ભાગમાં જોયું કે સૃષ્ટિ શ્યામને મળવા બોલાવે છે અને ત્યાં શ્યામ, સાર્થક અને સૃષ્ટિ વચ્ચે ખુબજ ગમગીન બનેલા વાતાવરણમાં વાતચીત થાય છે. બધાજ પોતપોતાની વાત સાચી છે એ કહેવા, પૂરતો પ્રયત્ન કરે છે. હવે ...Read More