અંગત ડાયરી - શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા

by Kamlesh K Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Philosophy

અંગત ડાયરી ============શીર્ષક : શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા.. લેખક : કમલેશ જોષીઓલ ઈઝ વેલલખ્યા તારીખ :૧૩, સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦, રવિવાર શિક્ષક કભી સાધારણ નહિ હોતા..તમે શું માનો છો?હોતા હૈ? કે નહીં હોતા? જરા આસપાસ નજર ફેરવો. શેરીમાં કે સોસાયટીમાં ...Read More