mari najare book review ikigai by Vijeta Maru in Gujarati Book Reviews PDF

મારી નજરે - બુક રિવ્યૂ

by Vijeta Maru in Gujarati Book Reviews

શું તમે સારું લખી શકો છો? શું તમે સારૂ એવું લખાણ કરી એને પુસ્તક નું સ્વરૂપ આપવા માંગો છો? શું તમે તમારી લેખન કળા ને વધુ વિકસતી જોવા માંગો છો? તો હવે તમારો સારો સમય શરુ થઇ ગયો છે, ...Read More