Do so much when Swami comes out of his body .. by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories PDF

इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले..

by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories

भक्त आपल्या भगवंताकडे आपल्या मोक्षाची प्रार्थना करत असताना, त्यांची कोणती इच्छा असते ते काही शब्दात वर्णन करून सांगतात की..हे भगवंता माझ्यासाठी फक्त एवढेच करा की, ज्यावेळेस माझा आत्मा या शरिरातून जाईल, त्यावेळेस मी तुमचं नाव घेऊन मगच माझा देहत्याग ...Read More