મારી શિક્ષણયાત્રા ની બે દાયકાની સફર - ભાગ 6

by Jagruti Vakil Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

એક અનોખી લવ શીપ. “બહેન,મને લવશીપ થઇ છે.મારે તમારી સાથે એ વાત શેર કરવી છે...”“અરે,આ ફ્રેન્ડશીપ શબ્દ તો સાંભળ્યો છે પણ લવ શીપ કેવી શીપ છે?ને એ તને જીવન સાગરમાં ડુબાડશે કે ...Read More