શ્રી ગણપતિ સ્તોત્ર - श्री संकटनाशन गणेशस्तोत्रम्

by Ashvin M Chauhan Matrubharti Verified in Gujarati Spiritual Stories

नारद उवाचप्रणयं शिर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्।भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये ।१।प्रथम वक्रतुण्ड च एकदन्त दृतियकम्।तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्।२।लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च।सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्।३।नवम् भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् ।एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्।४।द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः।न ...Read More