The flow of emotions - the word Sarita by anjana Vegda in Gujarati Poems PDF

લાગણીના વહેણ - શબ્દ સરિતાં

by anjana Vegda in Gujarati Poems

મારી રચનાં અહી રજૂ કરું છું. આશા રાખું છું કે આ મારી રચનાં આપને પસંદ આવશે.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ શબ્દોનો વેપાર લખવું છે કંઈક તારા વિશે પણ શું લખું ને ...Read More