Impacts of Idea's On Human Life by I AM ER U.D.SUTHAR in Gujarati Health PDF

વિચારોની જીવન પર અસર

by I AM ER U.D.SUTHAR in Gujarati Health

લેખન:-ઉમાકાંત મેવાડા(સિવિલ એન્જિનિયર) વિચારોની અસર માણસનાં જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય પર પડતી હોય છે.વિચારોની અસરથી કુટુંબ,ઘરસંસાર,ગૃહ નીજીજીવન,અને આસપાસના સંબંધો સ્નેહીઓ તથા ધંધા રોજગાર ને સમાજ પર પડતી હોય છે,વિચાર,વાણી,વર્તન ને વહેવારએ માણસનાં જીવનનો ખુદનો અરીસો ...Read More