Impacts of Idea's On Human Life by I AM ER U.D.SUTHAR in Gujarati Health PDF

વિચારોની જીવન પર અસર

by I AM ER U.D.SUTHAR in Gujarati Health

લેખન:-ઉમાકાંત મેવાડા (સિવિલ એન્જિનિયર) વિચારોની અસર માણસનાં જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય પર પડતી હોય છે.વિચારોની અસરથી કુટુંબ,ઘરસંસાર,ગૃહ નીજીજીવન,અને આસપાસના સંબંધો સ્નેહીઓ તથા ધંધા રોજગાર ને સમાજ પર પડતી ...Read More