Emporer of the world - 27 by JD The Reading Lover in Gujarati Adventure Stories PDF

Emporer of the world (જગતનો સમ્રાટ) - 27

by JD The Reading Lover Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

જગતનો સમ્રાટ (ભાગ-27)સમ્રાટ બનવાની યાત્રાનો આરંભ સ્થળ:- ઉત્તરાખંડની એક હોસ્પિટલ. અકસ્માતના 15 દિવસ બાદ શરીરમાં થોડી હરકત દેખાતા દિશા દોડીને હોસ્પિટલના ICU રૂમની બહાર જાય છે અને ડોક્ટરને આ સમાચાર આપે છે. ડોક્ટર કમલ ...Read More