થોડીરમૂજ - ક્યુંકી હસબન્ડ ભી કભી હબી થા - 2

by Denish Jani in Gujarati Humour stories

#થોડીરમૂજ ક્યુંકી હસબન્ડ ભી કભી હબી થા Episode 2 The Dream Date 14 ફેબ્રુઆરી 2020, વેલેન્ટાઈન ડે, તમને તો ખ્યાલ જ હશે કે આ દિવસે આપણા દેશમાં પ્રેમની નદીઓ વહે નદીઓ અને એ નદીમાં કુંવારી માછલીઓ અને વાંઢા માછલાઓ ...Read More