There is a smile on his face and tears in his eyes by Kshirsagar Shubham in Marathi Novel Episodes PDF

चेहऱ्यावर हसु आणि डोळ्यात पाणी आहे

by Kshirsagar Shubham in Marathi Novel Episodes

*चेहऱ्यावर हसु आणि डोळ्यात पाणी आहे* आम्ही एकाच कॉलनीत राहतो. मी तिच्यापेक्षा तीन वर्षाने मोठा आहे. मी जेव्हा जेव्हा तिच्या घरासमोरुन जात असतो, तेव्हा तेव्हा ती माझ्याकडे बघत असते. मला वाटतं तिचं माझ्यावर प्रेम आहे. ती दिसायला सुंदर आणि ...Read More