ગુજરાતી કહેવતો અને તેનો અર્થ ગમ્મત સાથે - 2

by Yuvrajsinh jadeja Matrubharti Verified in Gujarati Humour stories

સહેજે વીચાર આવેલો કે કહેવતોનો વપરાશ કેટલો ઘટી ગયો છે ને "ગુજરાતી કહેવતો અને તેનો અર્થ ગમ્મત સાથે" લખેલું અને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો એટલે હવે થોડી બીજી કહેવતો સાથે " ગુજરાતી કહેવતો અને તેનો અર્થ ગમ્મત સાથે - ...Read More