ધ ગુજ્જુ એન્ડ ગન્સ - 4 (હિંસાની શરૂઆત)

by Urvil Gor Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

ભૂતકાળ... 1985, ગુજરાત ગુજરાત સરકારે તેની અનામતની નીતિમાં પરિવર્તનની ઘોષણા કરી જેણે "પછાત" વર્ગોના લોકોના લાભમાં વધારો કર્યો. ઉચ્ચ જાતિઓએ આ નીતિ અંગેના રોષના પગલે ફેબ્રુઆરી 1985 માં આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. ગુજરાતમાં ફેબ્રુઆરી 1985 માં તોફાનો શરૂ ...Read More