ધ ગુજ્જુ એન્ડ ગન્સ - 4 (હિંસાની શરૂઆત)

by Urvil Gor in Gujarati Thriller

ભૂતકાળ... 1985, ગુજરાત ગુજરાત સરકારેતેનીઅનામતનીનીતિમાં પરિવર્તનની ઘોષણા કરીજેણે "પછાત" વર્ગોના લોકોના લાભમાં વધારો કર્યો. ઉચ્ચ જાતિઓએ આ નીતિ અંગેના રોષના પગલે ફેબ્રુઆરી 1985 માં આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. ગુજરાતમાંફેબ્રુઆરી 1985 માં તોફાનો શરૂ થયા અને ઓગસ્ટ સુધી ચાલ્યા. મોટા ...Read More