કેસ નંબર - ૩૬૯, “સત્યની શોધ” પ્રકરણ : ૧૦

by Dr Hina Darji Matrubharti Verified in Gujarati Detective stories

કેસ નંબર - ૩૬૯, “સત્યની શોધ” ડો. હિના દરજી પ્રકરણ : ૧૦ ખત્રી વિક્રાંતને ધક્કો મારી નીલિમાનાં રૂમમાં જવા કહે છે. વિક્રાંતની નજર ત્યારે સંજય પર હતી. સંજયને એની વાત સાંભળી આંચકો લાગ્યો હતો. સંજયનું રીએક્સન જોઈ વિક્રાંત ...Read More