ધ મિસ્ટ્રી ઓફ સ્કેલેટન લેક ( ભાગ ૧૭ )

by Parthiv Patel in Gujarati Novel Episodes

મુખીએ પોતાની ઝોલી જેવી બેગ માંથી એક ટોર્ચ કાઢી અને આગળ ગર્ભગૃહ તરફ ચાલતા થયા . મુખીએ અંદર પ્રકાશ નાખી જોયું કે અંદર પરિસ્થિતિ શુ છે ...!!? અંદર બધું ઠીક હતું , અવાજનું ઉદગમ સ્થાન ક્યાંય મળતું નહોતું . ...Read More