સફળતા ની પાછળ છુપાયેલો સંઘર્ષ - 3 - અંતિમ ભાગ

by Divya in Gujarati Motivational Stories

હિરેન કાકા: રમીલા, પ્રિયા એ આટલું બધું સહન કરવું પડ્યું છે તે વાતની તે કે પ્રિયા એ મને ક્યારેય જાણ કેમ ન કરી ?રમીલા માસી: અમનેે ડર હતો કે તમને ખબર પડશે તો ક્યાંક તમે પ્રિયાને ભણવાનું અધૂરું મૂકીને ...Read More