પ્રેમ પુજારણ - એક ક્રાઇમ સ્ટોરી - ભાગ ૪૮

by Jeet Gajjar Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

જીનલ ને સમીર ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ બેસી ગયો હતો અને તેને ખબર પણ હતી કે સમીર મારી જરૂર થી મદદ કરશે. એટલે જીનલે પોતાના જીવન માં બનેલી ઘટના વિસ્તાર થી સમીર ને કહે છે.સમીર એકચિત્તે બધી વાત સાંભળે છે ...Read More