ધ ગુજ્જુ એન્ડ ગન્સ - 24 (ટોમી દોષી?)

by Urvil Gor Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

ટોમી પણ ખૂબ ચાલાક. થોડા સમય માટે તેણે આખું કારખાનું બંધ કરી દીધું અને તેના માણસોને ક્યાંક જતા રહેવા કહ્યું. ટોમીના લેનલાઈન પર કમિશનરનો ફોન આવ્યો. કમિશનર : ટોમી... આ શું કર્યું તે? ના કહી હતી મેં ટોમી : ...Read More