Tu Ashich javal rahavi - 20 by Bhavana Sawant in Marathi Love Stories PDF

तू अशीच जवळ रहावी... - 20

by Bhavana Sawant Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

एका खोलीत एक माणूस रागात समोरच्या लोकांना पाहत चेअरवर स्टाईल मध्ये एका पायावर एक पाय ठेवून बसला होता...त्याला अस रागात पाहून ती लोक घाबरतात...तो मात्र त्यांच्यावर नजर रोखून रागात पाहत असतो... का केलं तू ?फक्त भावनाच्या हव्यासापाठी?? तो ...Read More