પંડિત દિન દયાળ ઉપાધ્યાય જન્મ જયંતિ

by Jagruti Vakil Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

પંડિત દિનદયાલ ઉપાધ્યાય જન્મ જયંતિ “ આપણી રાષ્ટ્રીયતાનો આધાર ભારતમાતા છે, માત્ર ભારત જ નહીં.” આવું કહેનાર, ભારતીય વિચારક, સમાજ સેવક અને રાજકારણી ...Read More