The definition of love by Jinal Vora in Gujarati Love Stories PDF

પ્રેમ ની પરિભાષા

by Jinal Vora in Gujarati Love Stories

પ્રેમ એટલે લાગણી થી ભરેલો પ્રેમ, એક દિલ થી બીજા દિલ સુધી પહોંચવા સુધી નો તાર એટલે પ્રેમ.પ્રેમ નો અનુભવ એટલે પોતાનું દિલ નજીક હોય હો જોરો થી ધડકવા લાગે, દિલ પોતાનું garden garden થઈ જાય garden ...Read More


-->