Sant Eknath Maharaj 10 Bhakti Yoga by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

संत एकनाथ महाराज १० भक्ती योग

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

श्री संत एकनाथ महाराज—10 भक्ती योग श्लोक ४९ माऽपत्यबुद्धिमकृथाः, कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे । मायामनुष्यभावेन, गूढैश्वर्ये परेऽव्यये ॥४९॥ तुम्ही बाळकु माना श्रीकृष्ण । हा भावो अतिकृपण । तो परमात्मा परिपूर्ण । अवतरला निर्गुण कृष्णावतारें ॥३१॥ यासी झणें म्हणाल लेंकरूं । हा ...Read More