Sant Eknath Maharaj--12 Shri Krishna Darshan by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

संत एकनाथ महाराज--१२ श्रीकृष्णदर्शन

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

श्री एकनाथ महाराज १२ श्रीकृष्ण दर्शन श्लोक ६ वा स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैश्छादयन्तो युदूत्तमम् । गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम् ॥६॥ मांदार पारिजात संतान । कल्पद्रुम हरिचंदन । ऐशिया वृक्षांचीं सुमनें जाण । कृष्णावरी संपूर्ण वरुषले ॥६४॥ श्रीकृष्णासी चहूंकडां । दिव्य सुमनांचा जाहला सडा । समस्त ...Read More