બ્રહ્મા કપાલમ - ભગવાન બ્રહ્માના 5 મા માથાની વાર્તા

by Ved Vyas Matrubharti Verified in Gujarati Mythological Stories

ગુજરાતી અનુવાદમાં આ મારું પ્રથમ પુસ્તક છે, જો કોઈ ભૂલ હોય તો કૃપા કરીને અવગણો... બ્રહ્મા કપાલમ - ભગવાન બ્રહ્માના 5મા માથાની વાર્તા જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હિંદુ ભગવાન બ્રહ્માની મૂર્તિઓ સામે આવે છે, જે સૃષ્ટિના દેવ છે. બ્રહ્મા અજોડ ...Read More