Chandra aani Nilya betaverchi safar - 2 by बाळकृष्ण सखाराम राणे in Marathi Fiction Stories PDF

चंद्रा आणि निळ्या बेटावरची सफर - 2

by बाळकृष्ण सखाराम राणे Matrubharti Verified in Marathi Fiction Stories

चंद्रा आणि निळ्या बेटावरची सफर२) सफरीवर त्या रात्री चंद्राला झोप येईना. झोपडीच्या बाहेर ओट्यावरच तो झोपायचा.समुद्री वार्यावर छान झोप यायची.पण आज समोर चांदण्यात चमकणारा समिंदर त्याला झोपू देईना. वेडा वारा, उसळत्या लाटा त्याला खुणावत लागल्या.अखेर न राहवून तो उठला ...Read More