Experiment with wearing trousers in the bathroom! by bharat chaklashiya in Gujarati Humour stories PDF

બાથરૂમમાં લેંઘો પહેરવાનો પ્રયોગ !

by bharat chaklashiya Matrubharti Verified in Gujarati Humour stories

બાથરૂમમાં લેંઘો પહેરવાનો પ્રયોગ ! ઘરમાં એકાદ રૂમ ઓછો હોય તો ચાલે પણ બાથરૂમ તો જોઈએ જ ! બાથરૂમમાં કંઈપણ બાથમાં આવે એમ હોતું નથી.તોય કહેવાનું બાથરૂમ ! સવારે ઘરમાં સભ્યો હોય એ મુજબ બાથરૂમ વ્યસ્ત રહેતું હોય છે.કેટલાક ...Read More