Ahir Meram Bhagat Dana Bhagat by મહેશ ઠાકર in Gujarati Spiritual Stories PDF

આહીર મેરામ ભગત દાના ભગત

by મહેશ ઠાકર Matrubharti Verified in Gujarati Spiritual Stories

સંત શ્રી મેરામ ભગત એ કાળના મહાપુરુષ હતા તેમની જાતી મછોયા આહીર હતી સૌરાષ્ટ્રની અન્ય જાતીની અપેક્ષાએ આહીર જાતી પુરાતન છે આહીર વ્રજમાથી આવેલા અને સોરઠ ના જુદા જુદા ભાગોમા રહેવા લાગ્યા ..મેરામ ભગત નો દરેડ નામે ગામે સંવત ...Read More