The story of the whimsical donkey by Narayan Mahale in Marathi Short Stories PDF

कथा लहरी गाढवाच्या

by Narayan Mahale in Marathi Short Stories

1 सेमिनार एकदा एका गाढवाला एका विद्वान कोल्याचा सेमिनार attain करण्याची लहर आली. सेमिनार हा वाघाच्या चोरून एका गुप्त जागी ठेवण्यात आला. सेमिनार चा विषय होता "वाघापासून वाचण्याच्या नवनवीन triks" सेमिनार ला वेगवेगळे प्राणी जमले. हत्तीपासू ते मुंगीपर्यंत सर्व ...Read More