રંગબેરંગી દુનિયા ની હું છું માછલી..

by Ajay Khatri Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

રંગબેરંગી દુનિયા ની હું છું માછલીપરોપકાર અને માનવતા એ બંને દુનિયા ના એવા શબ્દો છે જે સેવા રૂપી કર્યો માં વપરાય છે, અનેક પ્રકાર ની સેવાઓ કરી મનુષ્ય પુણ્ય નું ભાથ્થું બાંધવા મથતો હોય છે, પણ એ સેવા કર્યા ...Read More