Love Revenge Spin Off Season - 2 - 13 by S I D D H A R T H J I G N E S H in Gujarati Novel Episodes PDF

લવ રિવેન્જ-2 Spin Off - Season - 2 - પ્રકરણ-13

by S I D D H A R T H J I G N E S H Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

વાચક મિત્રો,મોટાભાગનાં વાચકો જાણતાં હશે, કે લવ રિવેન્જ વાસ્તવિક ઘટનાઓ ઉપર આધારિત નવલકથા છે. એમાંય ખાસ કરીને લાવણ્યાની લાઈફ વિષે મેં જે કઈં પણ લખ્યું છે, એમાંનું લગભગ બધુજ સાચું છે. આજનાં પ્રકરણમાં પણ લાવણ્યાનાં ભૂતકાળ વિષે હું જે ...Read More