ચાલો ઓળખીએ ગુરુપુનમે સાચા ગુરુને !

by Dada Bhagwan Matrubharti Verified in Gujarati Spiritual Stories

ગુરુ એટલે શું ? ગુરુ એટલે ગાઈડ. જે રસ્તો બતાડે એ ગુરુ. પછી તે સંસારનો, લૌકિક વ્યવહારનો કે ધર્મનો અને મોક્ષના માર્ગે ચઢાવી દે, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવી દે તેને સદ્ગુરુ કેહવાય, જે અલૌકિક હોયે. ગુરુની જરૂર ખરી ? ક્યાંક ...Read More