Woman you are Narayani - 1 by Nij Joshi in Gujarati Women Focused PDF

નારી તું નારાયણી - 1

by Nij Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

કહે તો બધા છે નારી તું નારાયણી, પણ માને કેટલા છે નારી ને નારાયણી. આજે સાચે મનમાં કડવાશ ભરાઈ ગઈ છે. એક ઉદાસીનતા છવાઈ ગઈ છે ઉરમાં. નારી તું નારાયણી એ હવે એક વ્યંગ કે કટાક્ષ સમુ ...Read More