A New Nationalist Democracy for a new age by ADV. SHUBHAM ZOMBADE in Marathi Philosophy PDF

नव्या युगाची नवी राष्ट्रवादी लोकशाही

by ADV. SHUBHAM ZOMBADE in Marathi Philosophy

नव्या राष्ट्रवादी लोकशाही प्रणालीतून नव्या युगाच्या नव्या प्रवाहाकडे जाण्यासाठी आपण किती सज्ज आहोत; याची माहिती घेत, राष्ट्रवादी लोकशाही प्रणालीला आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनावयाचा आहे, त्यासाठी मी प्रामाणिक संशोधनातून यावर सुर्यप्रकाष टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ...Read More