राष्ट्राच्या महासत्तेचा मंत्र

by ADV. SHUBHAM ZOMBADE in Marathi Philosophy

राष्ट्रासंबंधी वचन क्रः 1 - लक्षात ठेवा, कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या देशातील ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीवर लावता येईल.- अॅड. शुभम (दादासाहेब) झोंबाडे राष्ट्रासंबंधी वचन क्रः 2 - लक्षात ठेवा, एकात्मिक सत्तेचा जीवनकाळ हा अल्प असतो तर विकेंद्रीकृत ...Read More