Today's love is only a matter of the body by Hareshsinh in Gujarati Women Focused PDF

આજનો પ્રેમ માત્ર શરીરનો ધંધો

by Hareshsinh in Gujarati Women Focused

નમસ્કાર, આજની મોટાભાગની છોકરીઓ દરિન્દા જેવા છોકરાની શિકાર બની જાય છે. એનો મુખ્ય કારણ પણ તે જ હોય છે, કારણ કે 5'10 રૂપિયાની ચોકલેટ અને એક મામુની કાગળ પર લખેલા સુંદર અક્ષરો થી લખેલ લવ- લેટર જોઈ.છોકરી , છોકરાના ...Read More