Dear father Gujarati film review by Mahendra Sharma in Gujarati Film Reviews PDF

Dear father ગુજરાતી ફિલ્મ રિવ્યૂ

by Mahendra Sharma Matrubharti Verified in Gujarati Film Reviews

આપણે આપણા વડીલો કે જેઓ એકલા એટલેકે કોઈ એક પાત્રના વિદાય પછી કેવું જીવન જીવે છે અથવા ઈચ્છે છે એવું જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ? કે ફકત આપણે એમની જવાબદારી લઈને એમને જાણે અજાણે ઘરના ચોકીદાર સમજીને વાણી વર્તન વગેરેમાં ...Read More