Radhasuta, where did your religion go then? by मच्छिंद्र माळी in Marathi Mythological Stories PDF

तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?

by मच्छिंद्र माळी in Marathi Mythological Stories

"तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?" __________________________________ नेहमी विचारपूर्वक वागा. कर्णाच्या रथाचे चाक जमिनीत अडकल्यावर तो रथातून खाली उतरला आणि तो ठीक करू लागला. त्यावेळी तो शस्त्राशिवाय होता...भगवान कृष्णाने अर्जुनाला ताबडतोब बाणाने कर्णाला मारण्याचा आदेश दिला. अर्जुनाने परमेश्वराच्या ...Read More