જાને ભી દો યારો (૧૯૮૩) – રિવ્યુ Jyotindra Mehta દ્વારા Film Reviews માં ગુજરાતી પીડીએફ