હીર રાંઝા (૧૯૭૦) – રિવ્યુ Jyotindra Mehta દ્વારા Film Reviews માં ગુજરાતી પીડીએફ