પ્રાણ - વિલન ઓફ ધ મિલેનિયમ Khyati Maniyar દ્વારા Biography માં ગુજરાતી પીડીએફ