એક પંજાબી છોકરી - 27 Dave Rup દ્વારા Science-Fiction માં ગુજરાતી પીડીએફ